Permanent
Johannesburg, Randburg
Posted 4 weeks ago

Saam met ons kliënt werf ons ‘n Mediese Ontvangsdame om by hul Mediese Praktyk in Randburg, Johannesburg aan te sluit. Die ideale kandidaat moet minimum 2 jaar ondervinding hê in ‘n administratiewe/ontvangsrol binne ‘n Mediese Praktyk.

Pligte en Verantwoordelikhede:

 • Verseker die gladde en doeltreffende werking en funksionering van die praktyk.
 • Verseker dat die ontvangsarea netjies, skoon, toonbaar en bruikbaar is.
 • Behartig pasïent besprekings.
 • Behartig materiale, voorraad en dienste – beheer, bestel, doen navraag. (Nie ‘n dispensingpraktyk, gevolglik is dit nie ‘n uitgebreide aksie nie)
 • Algemene administrasie. (Versoek dat  sekere goed aangekoop en betaal moet word bv Water & ligte; sagteware vir praktyk)
 • Voorbereiding van pasïent leers.
 • Behartig/opstel van rekeninge, verifikasie van mediese hulpfonds lidmaatskap, beskikbaarheid van fondse, betalings, agterstallige betalings.
 • Behartig  samewerkingsverhoudings met pasïente.
 • Handhaaf doeltreffende pasïentediens.
 • Handhaaf vertrouensverhouding van dokter, staf, pasïente.
 • Behartig faktuur en kwitansie uitreiking.
 • Tikwerk (Verslae/versoeke).
 • E-posbus bestuur.

Kwalifikasies en ondervinding:

 • Ten minste 2-jaar ondervinding as ‘n ontvangspersoon sal voordelig wees.
 • Kennis van Elixir sagteware sal voordelig wees. (Opleiding sal verskaf word)

Vaardighede & eienskappe:

 • Entoesiasties wees.
 • Beskik oor goeie administratiewe vaardighede.
 • Vriendelik en behulpsaam wees.
 • Moet probleme kan oplos. Proritisering (Moet pasïent deurgeskakel word na dokter; inkom vir ‘n besoek/dubbelbespreking, hantering van agressiewe pasïente, ‘n pasïent indruk omdat die sieker is)
 • Sterk interpersoonlike verhoudings kan handhaaf.
 • Hardwerkend en aanpasbaar wees ten opsigte van bv tye (As werkskof 08h00 tot 11h00 is en omstandighede maak dat mens langer moet werk to 12h00)
 • Beskik oor goeie kommunikasie vermoëns
 • Moet onder druk kan  werk/ prioritiseer (een person by ontvangs wat alles moet hanteer)
 • Rekenaarvaardig wees (MS Outlook365 – e-pos; skandeer; weet waar om lêers te stoor; rekenaar kan laat sinkroniseer vir rugsteuning (backup), praktyksagteware (Elixir), Discovery HealthID ens kan gebruik
 • Vlot in Afrikaans en Engels (Groter gedeelte van die pasïentbasis is Afrikaans maar meeste van die administratiewe interaksies met verskaffers en mediese fondse is in Engels)
 • Moet fatsoenlik en professioneel daarna uitsien.
 • Moet professionele verhoudings met pasïente, personeel en ander bewerkstellig.

Salaris:

 • R6500 per maand vir 3-maande proeftydperk; daarna R7000per maand met jaarlikse verhoging

Slegs kandidate wat aan al die vereistes voldoen wat in hierdie advertensie gestel word, sal oorweeg word. As jy nie binne 2 weke na jou aansoek terugvoer van ons ontvang nie, beskou asseblief jou aansoek as onsuksesvol.

Indien jy aan al die vereistes voldoen soos hierbo uiteengesit, e-pos asseblief ‘n CV saam met stawende dokumente na recruitment1@medicalresources.co.za

Verwysing: Ontvangs – Randburg

Sluitingsdatum: 13 Junie 2022

Job Features

Job CategoryAdmin, Reception

Apply Online